AUTO - GUM
SYSTEM ZAMÓWIEŃ INTERNETOWYCH +
Elektromechnika, mechanika, klimatyzacja
Naprawimy Twoje auto od A do Z
Kup i wymień opony!
Wymień opony zanim będziesz musiał wymienić auto
Wymiana opon
Sprzedaż detaliczna, serwisy
Oferta
Hurt
Obsługa flot

Wymiana opon na letnie legalna - jest zgoda Ministerstwa Zdrowia!

Odpowiedż z Ministerstwa

Warszawa, 08 kwietnia 2020
PRWL.024.29.2020.MZ
Pan Piotr Sarnecki Dyrektor Generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego
Szanowny Panie Dyrektorze, w odpowiedzi na pismo z dnia 7 kwietnia 2020 r. skierowane do Prezesa Rady Ministrów w sprawie działań Policji wystawiających kierowcom mandaty za wymianę opon w czasie stanu epidemii, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego stanowiska.
Zgodnie z § 5 pkt 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 566, z późn. zm.) w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu m.in. wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, a także w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego. Jak wskazano w wymienionym na wstępie piśmie, opony oraz ich stan stanowią istotny czynnik wpływający na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W takim razie należy stwierdzić, że w przypadku osoby, która wykorzystuje samochód do poruszania się, w celach, o których mowa w § 5 ww. rozporządzenia, wymiana opon będzie stanowić zaspokojenie niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego (§ 5 pkt 2), gdyż od tej wymiany może zależeć bezpieczeństwo przemieszczającego się samochodem i innych uczestników ruchu drogowego. W przypadku natomiast osób, które wykorzystują samochód do wykonywania czynności zawodowych dodatkowo spełniony będzie warunek, o którym mowa w § 5 pkt 1. Przedstawiając powyższe, należy dokonać jednego zastrzeżenia – ww. czynności nie wolno dokonywać podczas kwarantanny. W tym okresie należy bezwzględnie pozostać w domu lub w innym miejscu pobytu. W przypadku bowiem naruszenia obowiązkowej kwarantanny mandat wystawia Policja nie za wymianę opon, ale za naruszenie warunków kwarantanny.   Z poważaniem, z upoważnienia Ministra Zdrowia Janusz Cieszyński Podsekretarz Stanu /dokument podpisany elektronicznie/

Dobry mechanik 2020, wulkanizacja, akumulatory, opony, felgi, wymiana opon - Certyfikat Bardzo Dobry Serwis